Control XR

Instruksjon og bruk av det inkluderte ControlXR Sim kortet

Operasjon

Din gateway eller sperre inkluderer en GSM-enhet. Denne gir deg tilgang til enkelt å knytte deg til din port ved å bruke telefonen til å ringe GSM-enheten. Hvis ditt telefonnummer er aktivert som en bruker som enhet i GSM-databasen, kan du aktivere GSM enheten ved å ringe spesialnummeret. Fordi GSM enhetsbasen fungerer med nummergjenkjenning vil den ikke svare samtalen men vil åpne gatewayen eller sperren umiddelbart. Og fordi samtalen ikke besvares er denne muligheten helt gratis. Du betaler ingen avgift.

Ved å gi GSM-enheten et spesielt SIM-kort, er det ikke bare mulig å kontrollere tilgang, men også fjernstyre brukerne og tilgangsrettigheter via egen programvare på din PC.

Hvis du ønsker å implementere endringer til for eksempel antallet brukere med tilgangsrett, kan du legge til variable IP-adresser for SIM.kortet via tekstmelding. Enheten vil sende deg en tekstmelding1 med denne IP-adressen. Du legger inn denne IP-adressen i den medfølgende programvaren, og du kan så kommunisere direkte med GSM enheten fra din PC.

Dette ControlXR Sim-kortet er aktivt i 1, 3 eller 6 måneder* etter første bruk og passer til å åpne tilgangen din, inkludert fjernstyring. Etter disse 1, 3 eller 6 månedene*, vil du behøve et abonnement for å fortsette å bruke GSM-enheten ved bruk av dette SIM-kortet.

1 Dette ControlXR SIM-kortet har nok data til å sende en tekst hver dag i 1, 3 eller 6 måneder*.

Videre bruk av SIM-kort

Din installatør har levert GSM-enheten og gjort den operativ. Fra denne datoen, kan ControlXR SIM-kortet brukes og vil være gyldig i 1, 3 eller 6 måneder*. Om du ønsker å fortsette å bruke SIM-kortet etter denne perioden, må du aktivere det ved å bruke det vedlagte skjemaet. Hvis ikke SIM-kortet blir reaktivert innen 1, 3 eller 6 måneder*, vil SIM-kortet i enheten ikke lengre fungere. Gatewayen eller barrieren kan ikke lengre åpnes med GSM-enheten.

Dette ControlXR SIM-kortet passer for maskin-til-maskin kommunikasjon og tillater data, nummergjenkjenning, SMS og en dynamisk IP-adresse. Når du aktiverer SIM-kortet via bestillingsskjemaet, går du inn i en kontrakt med ControlXR og vil så motta fakturaer fra ControlXR.

Telefonnummeret som brukes til å åpne porten eller barrieren finner man på SIM-kort holderen. Dette nummeret starter med (+31) 097.

Vi jobber for å åpne ControlXR SIM-kortet på virkedager innen 24 timer etter kvittering på bestillingsskjemaet. Abonnementsfakturering starter tidligest 1, 3 eller 6 måneder* etter at kortet blir satt i drift i GSM-enheten, så bare etter at gyldigheten av ControlXR SIM-kortet har utløpt.

Kostnader

Kostnadene for å fortsette å bruke ControlXR Sim-kortet etter 1, 3 eller 6 måneder* er:

  • En-gang € 5,00 ekskludert MVA
  • Månedlig € 4,75 ekskludert MVA

Bestill

Du kan aktivere ControlXR SIM-kortet via det vedlagte skjemaet.
Etter kvittering på skjema, håndterer ControlXR aktiveringen av SIM-kortet.

Hvis du ikke ønsker å bruke ControlXR SIM-kortet etter 1, 3 eller 6 måneder*, for eksempel om du velger et SIM-kort fra en annen leverandør (Merk: ikke et forhåndsbetalt kort), kan du ødelegge ControlXR SIM-kortet. Naturligvis kan vi ikke gi noen garantier - eller støtte - for drift av SIM-kort fra tredjeparter.

Kontaktdetaljer

For mer informasjon om bruk av SIM-kortet, vennligst kontakt ControlXRs service desk på +31 (0)88 - 1222020 eller via epost vraag@controlxr.com

* avhengig av typen ControlXR SIM-kort som er levert til deg

Update/change

Do you allready have a contract and would like to change your details, please see this form.

New / Additional SIM cards

When you need (extra) SIM cards for your XR modules, they can be ordered by https://shop.controlxr.com

Geen werkzaamheden gepland